Konkurs DMK Global Esthetics Competition 2023

By in
878
Konkurs DMK Global Esthetics Competition 2023

Zapraszamy najlepszych do wzięcia udziału w konkursie w imieniu marki DMK Poland, aby wspólnie promować wartości DMK, rywalizować o atrakcyjne nagrody oraz zdobyć ważne doświadczenie i uznanie na poziomie międzynarodowym.

#GlobalEstheticsCompetition – międzynarodowy konkurs pomiędzy czołowymi kosmetologami DMK, w którym każdy kosmetolog demonstruje swoje umiejętności i doświadczenie lecząc pacjentów kosmeceutykami DMK przez 12 tygodni. Zwycięzcą zostaje ten, kto zademonstruje najbardziej imponujący rezultat Przed/Po.

Jesteśmy pewni Państwa umiejętności i wiedzy, które z pewnością będą fundamentem zwycięstwa.

Kategorie konkursu Global Esthetics Competition:

● Trądzik

● Zmiany skóry związane z wiekiem

● Ciało

● Hiperpigmentacja

Kosmetolodzy mogą wziąć udział w kilku kategoriach i zgłosić do 10 prac w każdej z nich.

Zasady uczestnictwa

1.Prawa i obowiązki

Aby wziąć udział w konkursie, kosmetolog:
– musi być pracującym kosmetologiem DMK;
– musi mieszkać i pracować w kraju, z którego wysyłane są prace;
– musi posiadać ważną licencję zgodnie z lokalnym prawem licencyjnym;
– musi przestrzegać przepisów regulowanych przez prawo lokalne;
– musi mieć ukończone 18 lat (klient/modelka również musi mieć ukończone 18 lat);
– wyraża zgodę na wykorzystanie przez DMK International wszelkich dostarczonych informacji (w tym zdjęć) dla swoich celów marketingowych;
– zgadza się, że wszystkie wyniki sędziów są ostateczne;
– zgadza się na podanie do publicznej wiadomości wszystkich preparatów do pielęgnacji domowej stosowanych podczas konkursu;
– wraz z klientem/modelem zobowiązują się do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych podczas udziału w Global Esthetics Competition;
– musi stosować wyłącznie preparaty profesjonalne i pielęgnację domową DMK.

Niedopuszczalne jest stosowanie do pielęgnacji skóry preparatów innych marek, w przypadku ich zastosowania uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. Dopuszcza się stosowanie metod sprzętowych, jeśli działają one tylko na naskórek (powierzchnię skóry). Iniekcje, wypełniacze, nici, operacje, lifting są zabronione i będą skutkowały dyskwalifikacją.

2. Rejestracja

Aby się zarejestrować, przejdź na stronę klikając tutaj.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy znaleźć klienta/modela, który może poświęcić na kurację do 12 tygodni.

Klient/model musi podpisać formularz “Informacyjnej zgody na leczenie”. Podpisany dokument musi być dołączony do formularzy rejestracyjnych ze zdjęciami “PRZED i PO”.

3. Terminy składania wniosków
Składanie zdjęć PRZED (tydzień 1) rozpoczyna się od 8 stycznia 2023 roku i trwa do 26 lutego 2023 roku.
Ostatnim dniem zgłaszania zdjęć PO (tydzień 12) jest 25 czerwca 2023 r.

4. Zdjęcia PRZED i PO
Kosmetolog musi wykonać zdjęcie PRZED w dniu rozpoczęcia leczenia, a zdjęcie PO w ostatnim dniu 12-tygodniowej kuracji. Każdy zestaw zdjęć PRZED i PO musi zawierać 3 zdjęcia: jedno z przodu, jedno z prawego profilu i jedno z lewego profilu.

Kosmetolodzy muszą mieć pełne prawa do przesłanych zdjęć. Przesyłając zdjęcia, kosmetolog udziela DMK International prawa do wykorzystania tych zdjęć według uznania firmy w celach marketingowych.

Wymagania dotyczące zdjęć:
● zdjęcia muszą być w formacie JPG lub PNG;
● zdjęcia muszą być oryginalne i nieedytowane;
● zdjęcia mogą być przesyłane za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera/laptopa;
● wskazane jest, aby klient/model miał na sobie te same ubrania na zdjęciach PRZED i PO dla lepszego porównania.

Należy dodać zdjęcia “PRZED i PO” wybranego klienta/modela dla danej kategorii lub kilku kategorii.

5. Wyłonienie i ogłoszenie zwycięzców
Wszystkie zgłoszenia uczestników zostaną ocenione i z każdej kategorii zostanie wybrany zwycięzca. Ostateczne ocenianie zwycięzców poszczególnych kategorii odbędzie się 10 lipca. Zostanie również wyłoniony główny zwycięzca. Finaliści i główny zwycięzca zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną. Ocena sędziów będzie oparta na następujących kryteriach:
● jakość efektów leczenia uzyskanych w okresie 12 tygodni;
● zrozumienie przez kosmetologa rodzaju i stanu skóry, która ma być poddana zabiegom;
● umiejętność wyjaśnienia przez kosmetologa protokołów zabiegowych;
● wiedza kosmetologa na temat stosowanych preparatów.

Pula nagród

Każdy zwycięzca kategorii (trądzik, zmiany skóry związane z wiekiem, ciało i hiperpigmentacja) otrzyma:

● preparaty DMK o równowartości 1500 dolarów*;
● zestaw do leczenia StemZyme;
● uznanie zwycięzcy Światowego Konkursu Kosmetologicznego DMK w jednej kategorii (trądzik, zmiany skóry związane z wiekiem, ciało lub hiperpigmentacja).

Oprócz nagrody w kategorii, zwycięzca główny otrzyma
● nagrodę DMK Global Esthetics Competition;
● przelot i zakwaterowanie w hotelu dla dwóch osób (4 dni/3 noce) w Los Angeles w Kalifornii;**.
● indywidualną wizytą w głównej siedzibie DMK;
● ekskluzywne serum do pielęgnacji domowej;
● lunch z Danne Montague-Kingiem.

*(Wartość oparta jest na cenie hurtowej i walucie kraju pochodzenia).
**Jeśli główny zwycięzca znajduje się w Stanach Zjednoczonych, podróż odbędzie się podczas weekendu DMK Awards Dinner w dniach 4-8 sierpnia 2023 r. Jeśli główny zwycięzca jest za granicą, to musi on skorzystać z wyjazdu przed 2024 rokiem.

Nagrody obowiązują tylko dla uczestników. Nagrody nie podlegają przeniesieniu ani wymianie na gotówkę. DMK International zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego uczestnika według uznania sędziów. Uczestnicy rozumieją i potwierdzają, że jest to konkurs dla licencjonowanych kosmetologów i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy lub problemy spowodowane udziałem w konkursie. Uczestników zachęca się do korzystania z porad wykwalifikowanych specjalistów medycznych. Osoby z chorobami serca, cukrzycą, problemami zdrowotnymi oraz kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Uczestnicy zwalniają DMK International, jego zarząd i personel z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia spowodowane udziałem w tym konkursie

54321
(0 votes. Average 0 of 5)