Polityka prywatności


Polityka Prywatności "DMK-S Poland"


Szanowni Państwo,

Przekazują nam Państwo swoje dane osobowe zarówno bezpośrednio (np. korzystając z naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej, zapisując się na newsletter, przy zakupie prenumeraty), jak i przez naszych Partnerów (np. biorąc udział w wydarzeniach organizowanych, subskrybując nasze strony w mediach społecznościowych).

Państwa dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności „DMK-S Poland” („Polityka Prywatności”), w której znajdą Państwo informacje o tym co się dzieje z Państwa danymi osobowymi  – w jaki sposób są chronione oraz o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

I.Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest DMK-S Poland, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

 

Z Administratorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: info@danne.pl.

Administrator dokłada wszelkich starań od strony prawnej, technicznej i organizacyjnej aby w jak najlepszym stopniu chronić wszystkie otrzymane od Państwa i wykorzystywane przez Administratora dane osobowe.

Wszelkie dane osobowe posiadane przez Administratora są przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu nie były od Państwa pobierane w sposób uciążliwy, a ponadto żeby były przetwarzane tylko te dane, które są potrzebne dla realizacji celów wskazanych w Polityce Prywatności.

II.Grupy osób

Administrator przetwarza dane osobowe następujących grup osób:

 • Partnerzy – kosmetyczki i obsługę prenumeraty „DMK-S Poland” i ich pracownicy oraz przedstawiciele, graficy i inni twórcy lub dostawcy treści publikowanych na łamach „DMK-S Poland”, Serwisu oraz stronach lub profilach „DMK-S Poland” prowadzonych w mediach społecznościowych, reklamodawcy, dostawcy usług, informatycznych, kurierskich i spedycyjnych, wydawniczych, marketingowych, ochrony, podatkowych, prawnych, statystycznych oraz ich pracownicy i przedstawiciele.
 • Subskrybenci – osoby, które subskrybują strony w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin).
 • Goście – osoby, które biorą udział w imprezach oraz wydarzeniach kulturalnych i promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez DMK-S Poland .
 • Klienci – osoby, które korzystają z prenumeraty „DMK-S Poland” oraz innych usług lub produktów oferowanych przez DMK-S Poland.
 • Użytkownicy Serwisu – użytkownicy serwisu www.danne.pl

III.Kategorie danych

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu (w tym numer telefonu komórkowego, jeżeli został przekazany), jak również adres e-mail i adres do korespondencji (w przypadku korzystania z prenumeraty oraz innych usług lub produktów oferowanych przez DMK-S Poland);
 • dane dotyczące obecności i aktywności w mediach społecznościowych: posty oraz kliknięcia „Lubię to!” na Facebooku i Instagramie, posty na Twitterze oraz inne interakcje dotyczące w mediach społecznościowych (np. udostępnianie postów i zdjęć  na własnym profilu oraz oznaczanie konta na Instagramie, Facebooku i Twitterze);
 • dane zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, i obsługą E-prenumeraty „DMK-S Poland”: adres IP, cookies, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z Serwisu i innych miejsc w internecie wykorzystywane do świadczenia usług pomiarów i dostosowania reklam do potrzeb i zainteresowań Użytkowników Serwisu, rodzaj i wersja przeglądarki (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari), system operacyjny (np. Windows 10, MacOS), parametry sprzętu, dane dotyczące odwiedzania Serwisu (m.in. długość wizyt, wyszukiwane hasła, informacje odnośnie czytanych artykułów za pośrednictwem Serwisu), dane niezbędne do obsługi E-prenumeraty „DMK-S Poland” przy użyciu smartfona, tabletu lub innego mobilnego urządzenia (m.in. wersja iOS, Android lub Windows, informacje o sieci użytkownika, dane uwierzytelniające urządzenie);
 • dane dotyczące subskrypcji: dane związane z preferencjami w celu dostosowywania ofert otrzymywanych od DMK-S Poland;
 • dane związane z organizacją imprez oraz wydarzeń kulturalnych i promocyjnych: dane niezbędne do kontaktu i dotyczące uczestnictwa w tego rodzaju wydarzeniach oraz opinii z nimi związanej, utrwalenie wizerunku na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas tego typu wydarzeń oraz ich upublicznianie w mediach społecznościowych na profilach „DMK-S Poland”;
 • dane otrzymywane od Partnerów: dane przekazywane przez naszych Partnerów w związku z organizowanymi wspólnie akcjami oraz wydarzeniami kulturalnymi i imprezami (np. dane dotyczące Gości w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa użytkownika na Facebooku i Instagramie).

IV.Cele przetwarzania

 1. Dane Partnerów wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
 • promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez DMK-S Poland (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
 • zawarcia i realizacji zawartych z Partnerami umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami;
 • wypełnienia obowiązków nałożonych na DMK-S Poland przez odpowiednie przepisy oraz możliwości potwierdzenia ich wykonania, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów DMK-S Poland – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. promocji i reklamy naszej działalności, usług i produktów (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów). W zakresie celów związanych z archiwizacją dotyczącą ochrony interesu prawnego DMK-S Poland, mamy prawo przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany.
 1. Dane Gości, Klientów oraz Subskrybentów wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
 • promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez DMK-S Poland oraz przez Partnerów DMK-S Poland (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
 • wysyłki newslettera z Serwisu (w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę i zapisały na newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody;
 • przygotowania i realizacji umowy świadczenia usług oraz innych usług i produktów np. realizacji umów w tym m.in. związanej z prenumeratą „DMK-S Poland , a także wynikających z nich praw i obowiązków DMK-S Poland – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z umową;
 • zapewnienia obsługi prenumeraty „DMK-S Poland  we współpracy z Partnerami odpowiedzialnymi za dystrybucję prenumeraty, w szczególności dostarczenia zamówionych egzemplarzy czasopisma oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych właściwymi przepisami prawa (w przypadku osób, które zamówiły prenumeratę) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z zamówioną przez Państwa prenumeratą;
 • wypełnienia obowiązków nałożonych na DMK-S Poland przez odpowiednie przepisy oraz możliwości potwierdzenia ich wykonania, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych);
 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. promocji i reklamy naszej działalności, usług i produktów (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów). W przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego Administratora wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, jednak jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy związanej z dostarczeniem Klientom prenumeraty lub innych usług lub produktów;
 • monitorowania aktywności Gości, Klientów oraz Subskrybentów w mediach społecznościowych DMK-S Poland – w celu dostosowania go i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Państwa potrzeb – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy;
 • organizacji przez DMK-S Poland imprez oraz wydarzeniach kulturalnych i promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu i umożliwienia nieodpłatnego świadczenia przez administratora usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu;
 • związanych z obsługą Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami lub produktami – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celów lub okres przedawnienia roszczeń.
 1. Dane Użytkowników Serwisu wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
 • promocji i reklamy produktów oferowanych przez DMK-S Poland oraz przez Partnerów DMK-S Poland (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
 • realizacji umowy świadczenia usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej „DMK-S Poland , w szczególności zakładania i zarządzania kontem,  zapewnienia obsługi konta i udzielenia wsparcia w przypadku wystąpienia problemów technicznych, obsługi reklamacji w związku z korzystaniem z aplikacji mobilnej „DMK-S Poland   oraz kontaktowania się z Użytkownikiem Serwisu w celach związanych ze świadczeniem usług – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z umową;
 • możliwości potwierdzenia wykonania obowiązków nałożonych na DMK-S Poland przez odpowiednie przepisy, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych);
 • monitorowania aktywności Użytkowników w Serwisie oraz w mediach społecznościowych DMK-S Poland – w celu dostosowania ich i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Państwa potrzeb, prowadzenia statystyk liczby wizyt Użytkowników na profilach w mediach społecznościowych DMK-S Poland oraz badania poziomu promocji i reklamy profili w mediach społecznościowych DMK-S Poland – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy;
 • związanych z obsługą Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami lub produktami – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń.
 1. Dane każdej osoby, która wchodzi do biura DMK-S Poland wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
 • zapewnienie bezpieczeństwa znajdujących się tam osób, przedmiotów oraz dokumentacji objętej tajemnicą w ramach korzystania z systemu monitoringu wizyjnego oraz rejestracji wejść i wyjść z biura – ze względu na szczególne cele inne niż te, które ma administrator budynku w którym mieści się siedziba DMK-S Poland . Administrator przetwarza również dane osobowe (wizerunek) osób, które wchodzą do naszego biura, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i nie dłużej niż jest to konieczne do ochrony biura. W każdym wypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z naszą oceną sytuacji, prosimy o złożenie reklamacji na adres e-mail: info@danne.pl w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.

V.Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI.Inne zgody

Mogą Państwo za pośrednictwem Serwisu udzielić zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną dotyczącej oferowanych przez niego produktów lub usług, a także produktów i usług jego Partnerów. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i może być wycofana w każdym czasie (np. wysyłając e-mail na adres: info@danne.pl).

VII.Odbiorcy danych

Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, kurierskie i spedycyjne, wydawnicze, marketingowe (np. portale i serwisy społecznościowe Youtube, Facebook, Vimeo i Instagram), ochrony, podatkowe, prawne, statystyczne. Administrator zobowiązuje każdy podmiot, z którym współpracuje, do utrzymywania poziomu ochrony Państwa danych uwzględniającego stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzane przez nas, Państwa dane, będą przechowywane nie dłużej niż będzie to zgodne z właściwymi przepisami. 

W niektórych przypadkach, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII.Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – na przykład gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – na przykład, gdy Państwa zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, wycofacie z swoją zgodę na przetwarzanie danych, złożycie sprzeciw uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźli, usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy Państwa dane są nieprawidłowe i potrzebujemy czasu na ich sprostowanie, jeśli Państwa dane będą przetwarzane bezpodstawnie, ale nie będą Państwo chcieli żeby Administrator je usuwał, Administrator nie będzie już potrzebował Państwa danych, jednak będą Państwu potrzebne do ochrony Państwa praw lub dochodzenia roszczeń, do czasu ustalenia czy uzasadniony interes prawny Administratora może zostać uznany za nadrzędny wobec złożonego przez Państwa sprzeciwu weryfikować Państwa sprzeciw co do przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które macie prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym;
 • prawo do wycofania swojej zgody – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofania;
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy odbywa się ono w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany Administratorowi, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły;
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu uzyskania dodatkowych pytań odnośnie skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt pod adres e-mail: info@danne.pl.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację niektórych usług przez Administratora na Państwa rzecz, w tym m.in. wysyłkę newslettera, realizację zawartych umów z DMK-S Poland oraz obsługę prenumeraty „DMK-S Poland .

Nie gromadzimy danych od dzieci i osób poniżej 16. roku życia. Dzieci oraz osoby poniżej 16. roku życia nie mogą przekazywać nam swoich danych osobowych.

IX.Przekazywanie danych poza EOG

Pobierając niektóre Państwa dane, Administrator wykorzystuje narzędzia dostarczane przez zewnętrznych dostawców, które służą do zbierania informacji i monitorowania ruchu w Serwisie oraz do zarządzania emisją reklam. Więcej informacji na ten temat, znajdą Państwo w Polityce Cookies.

W związku z wykorzystaniem technologii określonych powyżej Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich wypadkach podejmujemy racjonalne starania, żeby odbiorcy Państwa danych  stosowali odpowiednie standardy bezpieczeństwa, w tym zachowali odpowiednie standardy prawne tj. standardy zgodne z porozumieniem UE-USA Privacy Shield lub standardowe klauzule umowne zgodnie z Decyzją Komisji 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 39 s. 5 z 12.02.2010), wydanej w dniu 5 lutego 2010 r.

X.Odnośniki do stron zewnętrznych

Na stronie internetowej Administratora znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Vimeo i Instagram) i profili Administratora na takich portalach, nienależących do Administratora. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami zewnętrznych portali, natomiast w odniesieniu do profili Administratora w ramach takich serwisów Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi politykami.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych oraz sklepów internetowych z aplikacjami (np. Youtube, AppStore, Google Play, Microsoft Store, Facebook, Vimeo i Instagram), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów społecznościowych ujawniane są innym podmiotom. Administrator będzie mógł jednak mieć dostęp do niektórych danych Użytkowników ww. portali takich jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu Administratora, które nie będą umożliwiały identyfikacji Użytkowników. Dane te będą mogły być wykorzystywane w celu kierowania reklamy co jest prawnie uzasadnionym celem Administratora.

Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww. portali można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam. 

XI.Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych udostępnianych DMK-S Poland bezpośrednio lub pośrednio zarówno przez współpracujących z nami Partnerów jak również Klientów, Gości, Użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu, aplikacji mobilnej „DMK-S Poland  i mediów społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Twitter) w tym świadczenia usług (również za ich pośrednictwem w tym m.in. obsługi prenumeraty i newslettera, obecności wskazanych grup osób w mediach społecznościowych),realizacji zawieranych umów z DMK-S Poland oraz obsługą zapytań kierowanych do DMK-S Poland przez wskazane w Polityce Prywatności grupy osób.

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana oraz akutalizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w Serwisie lub aplikacji mobilnej „DMK-S Poland  bądź rozwojem funkcjonalności Serwisu lub aplikacji mobilnej „DMK-S Poland  będą niezwłocznie komunikowane Użytkownikom poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu, poprzez komunikat w aplikacji mobilnej „DMK-S Poland  lub w wiadomości e-mail przesłanej Państwu posiadającym konto w Serwisie.